ჩვენ შესახებ

ელექტრონული კომერციის პლატფორმა SimpleCart დაფუძნდა 2021 წელს. 2022 წლიდან გაეშვა პირველი "Beta" ვერსია. იმავე წლის ზაფხულიდან ჩვენი პლატფორმით უკვე რამდენიმე მცირე და საშუალო ბიზნესის მქონე კომპანიებმა დაიწყეს სარგებლობა.

ჩვენი ძირითადი მიზანი გახლავთ პლატფორმის მარტივი ფუნქცუინალის წარმოდგენა, რაც ხელს უწყობს როგორც ადმინისტრაციას ასევე პროდუქტის მომხმარებელს ყოველგვარი სირთულის გარეშე ისარგებლონ მომსახურებით.

SmartCart-ის გუნდი დაკომპლექტებულია პროფესიონალი და რაც მთავარია მრავალ წლიანი გამოცდილების მქონე კადრებით.

ტექნიკური მხარდაჭერის გუნდი ყოველდღიურად ემუშავება ჩვენს მომხმარებლებს, აგროვებს დეტალურ ინფორმაციას სხვა და სხვა სამუშაო პროცესების შესახებ და პროექტის მმართველების გუნდთან ერთად მუდმივად ახდენს ტექნიკურ განახლებებს პლატფორმაში.